top of page
IKYA Klinikken - bestill time

OM IKYA-METODEN

Med IKYA metoden jobber vi både med kropp og bevissthet. Vi deler kropp og bevissthet inn i forskjellige plan og energetiske systemer. Ut fra disse oppdelingene kan vi arbeide direkte med de enkelte delene, og samtidig jobbe med disse koblet til i en  større sammenheng. På den måten jobber metoden både i de små detaljene, i en større sammenheng. Dette gir metoden et betydelig større nedslagsfelt, og vil derfor ikke bare kunne påvirke den tematikken du kommer for å bearbeide, men også berøre mange andre områder i livet ditt.

Vibrasjonell anatomi - Kroppsdeler & Organer

På det fysiske planet jobber vi energetisk med både organer og kroppsdeler. Med IKYA-metoden jobber man med den vibrasjonelle informasjonen som er representert gjennom de forskjellige delene av kroppens anatomi. 

 

Viderekomne IKYA-utøvere jobber med større deler av den vibrasjonelle anatomien, som inkluderer skjelettet, musklaturen, nervesystemet, hormonsystemet, hjerte og kar systemet, m.m.

Vibrasjonell anatomi - Bevissthet & Bevissthetslagene

I IKYA deler vi inn bevisstheten i forskjellige bevissthetslag, hvor hvert lag representerer et frekvensområde med sin funksjon og sine egenskaper. Hvert lag har sine særtrekk som reflekteres i vår adferd, respons og utfoldelse. Når vi justerer inne på de forskjellige lagene vil det skje endringer på de respektive arenaene i livet. 

Bevissthetslagene har en grunnleggende funksjon i vår eksistens, og er forutsetningen for at vi i det hele tatt er i stand til å erfare. Derfor er det først bevissthetslagene vi tuner inn på først, og sørger for en optimal flyt i og mellom disse lagene. Det er informasjon, energi og bevissthet som skal sirkulere, slik at alle delene er aktivt med i ens utfoldelse. En blokkering i det ene laget, hindrer også flyt mellom andre lag. Vi forbereder først de forskjellige lagene slik at vi kan jobbe mer spesifikt gjennom de energetiske systemene. Og vi avslutter med lagene for å oppdatere alle lagene på de justeringene som er utført under behandlingen. 

Energetiske systemer - Chakra

I IKYA deler vi inn bevisstheten i forskjellige bevissthetslag, hvor hvert lag representerer et frekvensområde med sin funksjon og sine egenskaper. Hvert lag har sine særtrekk som reflekteres i vår adferd, respons og utfoldelse. Når vi justerer inne på de forskjellige lagene vil det skje endringer på de respektive arenaene i livet - i hverdagen. 

Bevissthetslagene har en grunnleggende funksjon i vår eksistens, og er forutsetningen for at vi i det hele tatt er i stand til å erfare.

Energetiske systemer - Meridianer
bottom of page