top of page

IKYA THERAPY

iStock-681640432.jpg

IKYA (utt: Ikaya) er en metode innen vibrasjonell medisin. Metoden jobber med din bevissthet og det som ligger bak manifestasjon. En IKYA behandling kan understøtte din mulighet til å komme i kontakt med din egen dypere selv-helbredelse. I timen kartlegger vi mønstre, sykluser og livsutfoldelse, og legger til rette for at du kan trenge dypere inn i kjernen av dine livsprosesser. Vi hjelper deg med å kunne utløse det potensialet som ligger latent i ditt indre, som en medskapende kraft i ditt eget liv. 

 

I behandlingen jobber vi ikke med symptomer og sykdommer, men arbeider utifra prinsippet om at alle sykdommer og tilstander kommer fra dypere, bakenforliggende årsaker. Vi ser alle fysiske tilstander som uttrykk for alt du ikke har bearbeidet i ditt indre – emosjonelt og  mentalt. Kroppen er skjæringspunktet mellom ditt indre og din ytre verden. Alle erfaringer, tanker og følelser du undertrykker, vil kunne skape ulike tilstander og manifestasjoner, både i kroppen din og ute i livet ditt.

IKYA prinsippene mener at nøkkelen til god helse ligger i å løse opp bakeforliggende blokkeringer og prosesser. Når flyten i ditt indre er gjenopprettet, vil kroppen og livet ditt også kunne balanseres.

 

I bevisstgjøringsprosesser vil de fleste kunne oppleve å sitte fast. Du kjenner at du blokkerer deg selv, men forstår ikke hvordan, eller hva som skal til for å komme videre. En IKYA behandling er unik på å kartlegge, bevisstgjøre og aktivere blindfelt. Dine livsarenaer blir belyst slik at du opplever et større overblikk og forstår hvordan du kan navigere bedre i livet ditt.

Vi fokuserer vi ikke på sykdom eller symptomer, men det er en spesialisert metode for å bearbeide bakenforliggende prosesser. Enkelt forklart bearbeider vi hele livet ditt som én sammenhengende virkelighet.

 

Top of city.jpg

En IKYA behandling kan gi deg opplevelsen av:

 • Opplevelse av sammenheng i hele livet

 • Større flyt på alle områder

 • Ekspandert bevissthet

 • Virkelig deltakelse i livet

 • Større livsglede og livsmestring

 • Opplevelse av å være "på plass"

 • Sterkere kontakt med ditt indre

 • Sterkere opplevelse av kjærlighet og tilhørighet i livet

 • Hjelp til å slippe tak i gamle mønstre

 • Dypere forståelse for hvem du er

 • Økt evne til å gripe utfordringer

 • Tydeligere forståelse for livet ditt

 • Innsikt i større sammenhenger

 • Tydeligere retning i livet

 • Mer tålmodighet og empati

 • En sterkere kobling mellom ditt indre og ditt ytre

 • Sterkere tilstedeværelse og fundament i livet

 • En mer dynamisk livsutfoldelse

 • Større evne til å oppnå dine målsetninger

 • Styrke og innsikt til å leve autentisk

 • Opplevelse av livet som én sammenhengene virkelighet

IKYA prinsippene handler om å leve fullt ut som den du er, uten bortforklaringer eller frykt, og fullt ut realisere dine potensialer. Ved gradivis belyse og jobbe med blokkeringer dine, vil du erfare at du er på plass både i deg selv og i livet. Sann helse handler om å leve autentisk. Du vil oppleve at du blir mer sann mot deg selv og verden, og du vil slippe til mer flyt og kjærlighet.  Du vil kunne oppleve både store og små endringer i tanker, følelser, livstilstand og manifestasjoner i livet. 

 

Ønsker du mer informasjon om IKYA Metoden les her.

 

IKYA Klinikken - Om IKYA
bottom of page