top of page

IKYA AKUTTEN

Ring: +47 4806 6622

IKYA Akutten er en tjeneste for de som måtte ønske en supplerende form for støtte og assistanse. IKYA-metoden understøtter enhver form for behandling. Dette er ikke en erstatning for behovet for akutt medisinsk hjelp – kun et supplement. Trenger du akutt medisinsk hjelp så ring 113! Konsultasjoner skjer over telefon og nullstilling/behandling foregår som fjernbehandling. Det er derfor ingen begrensning på hvor du befinner deg i verden. Vi asisterer energetisk og vibrasjonelt, og det er derfor ingen begrensning på fysisk avtand eller lokasjon.

Når du kan benytte deg av
IKYA Akutten:
  •   sjokk

  •   traume

  •   angstanfall

  •   sjokk ved ulykke og dødsfall

  •   dødsfall

  •   kirurgisk inngrep 

  •   annen type akutt stress

  •   annen akutt psykisk belastning

Vi jobber energetisk og vibrasjonelt, ved fysiske skader eller livstruende tilstander må du umiddelbart oppsøke lege!

Tilgjengelig for avtale:

Mandag til Fredag   09.00 - 24.00

Lørdag                        10.00 - 24.00

Søndag                       10.00 - 23.00

Helligedager             12.00 - 23.00

 

 

Tjenester og priser:

Samtale      kr. 250 per påbegynte 15 min

Behandling kr 500 for nullstilling

 

 

Betaling:

Vipse til 70591 eller tjenestene blir fakturert.

 

 

Fremgangsmåte:

Send en sms med navn, adresse, post-adresse og e-postadresse og be om en av følgende alternativer:

 

  • samtale     (kr 250 per påbeg. 15 min)

  • nullstilling (kr 500)

 

Når nullstillingen er utført får kunden en sms med videre beskjed. For noen vil det være behov for en tilbakemelding via en samtale, mens andre klarer seg fint med en kort tilbakemelding på sms. Det er også opp til klienten hva som ønskes. Muntlig tilbakemelding etter nullstilling

er ikke inkludert i prisen.

Ved sjokk:

Sjokk gjør at bevisstheten ekspanderer. Du vil derfor i tillegg til sjokk av en akutt hendelse, kunne oppleve et parallellt sjokk ved at du får en større gjennomstrømning. Vi legger til rette så denne gjennom-strømningen kan skje mer friksjonsløst. Vi roer også ned det vibrasjonelle immunforsvaret som ved sjokk ofte blir stående å vibrere, og skaper derfor en del uro og ubehag.


Traumer som blir aktivert:

Traumatiske opplevelser kan sette seg som emosjonelle låsninger i bevisstheten, og kan på den måten skape en del ugunstige blokkeringer på flere plan. Vi assisterer deg ved å legge til rette for din helbredelse på alle plan.

 

Ved angstanfall:

Ved angstanfall mister man en del av realitetsorientreringen i fohold til din egen kraft og trygghet. Vi kan assistere med å legge til rette for en større grad av ro og oversikt, samtidig som vi kan balansere og legge til rette der ubalansen har sitt utspring. På den måten kan vi legge til rette for din læring i situasjonen.

 

Sjokk ved ulykke og død:

Ved ulykke og død vil det alltid oppstå forskjellige grader av sjokk. Vi assisterer ved å rense opp og legge til rette for at det vibrasjonelle immunforsvaret roer seg ned, og balanserer kropp og bevissthet slik at informasjon kan flyte mer friksjonsløst.

 

Ved dødsfall:

Vi kan assistere både pårørende og den avdøde i dødsprosesser, og legge til rette for en optimal overgang og frigjøring for alle parter.Ved kirurgiske inngrep:

Under kirurgisk inngrep åpnes din bevisshet og den må, som alt annet lukkes igjen. Mens bevisstheten din er åpen kan mye unødig støy slippe inn, som immunforsvaret ditt ellers stenger ute. Det er derfor viktig å rense og lukke seg energetisk etter et kirurgisk inngrep. Vi kan assistere med å rense opp og lukke igjen etter kirusgisk inngrep. Det styrker immunforsvaret og motstandskraften etter et inngrep.

 

Ved forskjellige former for overgrep:

Er du utsatt for fysisk eller psykisk overgrep, kan vi assistere ved å legge til rette for å kunne balansere og berolige det vibrasjonelle immunsystemet. Ved enhver form for tvang vil også ens bevissthet bli eksponert for sjokk og akutte åpninger. Det kan derfor være viktig å få justert, balansert og lukket systemet igjen. Det bidrar til at en kan være mer klar og tilstede, som videre bidrar til en raskere helbredelse.

Optimalisert læring

Med IKYA er vi genuint opptatt av å legge til rette for den spirituelle læringen i alle situasjoner. Hendelser skjer, og manifestasjoner oppstår fordi det er noe vi trenger å lære. Vi jobber derfor med den metafysiske delen av individet, mens medisinen tar seg av det fysiske ved individet. Derfor er denne kombinasjonen av medisinsk hjelp og IKYA en fantastisk kombinasjon for en optimal læringsprosess.

Dette er ikke en helsetjeneste for akutte og livstruende situasjoner hvor du trenger akutt medisinsk hjelp. I slike tilfeller må du ringe 113 

Ved akutt behov jobber vi utelukkende med å nullstille systemet. Det balanserer det vibrasjonelle immunforsvaret og kan assistere til at en raskt beroliges ved sjokk. Med nullstilling legger vi akutt til rette for en optimal utarbeidelse, inntil individet kan komme seg til tematisk behandling, eller annen behandling som måtte være optimalt. Eventuell oppfølging avtales med vakthavende utøver.

bottom of page