top of page

IKYA DYRETERAPI

Mann med hund.jpg

Våre firbente venner, og ellers alle som ikke er mennesker, har også glede av IKYA behandling. Vi ser på alle livsformer som likeverdige, og som Atma (sjel) i evolusjon og utfoldelse. IKYA Dyreterapi arbeider med dyr på samme måte som med mennesker. De går gjennom sine prosesser og er når det kommer til stykket mer like oss enn ulike.

 

IKYA metodikken tilpasser behandlingen livsform og bevissthet. Dyr er individer, med sin egen bevissthet og sin livsutfoldelse. De preges ofte av familiens karma og utfordringer. Vi legger til rette og assisterer dyr i deres utfoldelse og helbredelse.

 

Vi skiller ikke på verken metode, fokus, holdning eller prinsipper, men vi må ta hensyn til at kropp og bevissthet er annerledes enn hos oss mennesker. Dyr er i større grad koblet til kollektiv bevissthet, men er samtidig individer i sin livsreise og utvikling.

 

Alle typer dyr kan ha nytte av denne type behandling. Dyr har, på lik linje som mennesker og andre individer, sin spirituelle utfoldelse, og vi kan assistere og legge til rette på et mer overordnet plan. IKYA er en effektiv metode for også dyrene, og de gjenkjenner ofte endringer i flyt og livsenergi. 

bottom of page