top of page

IKYA FAMILIETERAPI

En familie er kanskje det vakreste som finnes. Og det mest utfordrende. En gruppe  i stadig forandring bestående av flere individer med alle kollektive og individuelle prosesser.

 

En familie er mindre statisk enn før i tiden. Vi flytter mer, går inn og ut av forhold og jobber, vi har mine, dine og våre barn, besteforeldre fra eksisterende og tidligere forhold, og de voksne i forholdet er mer likestilte og bevisste på seg selv og sine behov. Som samfunn har vi også blitt klar over at barn er individer som skal respekteres, høres og inkluderes. Alt dette skaper en mengde utfordringer som ikke fantes for få tiår siden. Og det krever mer av oss som mennesker. Men samtidig gjør det familien til en spennede arena der vi virkelig kan bruke alt vi er.

 

IKYA Familieterapi™ hjelper familien å avdekke mønstre og finne ut av hvordan familien kan bli en arena for optimal vekst og kjærlighet for alle. I en familie vil det som berører én, berøre alle. IKYA inkluderer alt vi er som mennesker, fra det spirituelle til hverdagens praktiske gjøremål. Gjennom å skape en større grad av sammenheng og flyt, vil konflikter kunne løses, og familielivet vil kunne oppleves både enklere og mer harmonisk.

IKYA Familieterapi™ kan, i tillegg til å være til hjelp i en utfordrende familiedynamikk, være nyttig å anvende som forebyggende tiltak. Barn vokser opp i en svært krevende verden sammenlignet med foreldregenerasjonen. Å styrke familien som arena vil i større grad sikre trygge og velfungerende barn, både i familierelasjonen og som selvstendige individer i møtet med verden.

 

IKYA Familieterapi™ legger til rette for en bedre og smartere kommunikasjon innad i familien. Dere vil kunne oppleve å gå fra kaos og sprikende energi til nærende og støttende dynamikk der alle opplever seg sett, respektert og elsket.

bottom of page