top of page

IKYA GRUPPETERAPI

De fleste temaer i livet utspiller seg i samhandling med andre mennesker og verden omkring. Vi påvirkes i stor grad av alt som skjer rundt oss. Våre egne livsprosesser er deler av større, kollektive bevegelser, og vår opplevelse av hvem vi er og hvor vi skal formes av spenningsfeltet mellom det individuelle og det kollektive.

 

IKYA Gruppeterapi™ er en spennende måte å lære på. Som deltaker i en gruppe får du tilgang på flere innfallsvinkler og perspektiver i din egen prosess. Du er til stede både som enkeltperson og kollektivt individ. Gruppen vil speile deg på en effektiv måte, og du får innspill som vil kunne akselerere din egen vekst. Vi jobber individuelt og kollektivt, på det indre og det ytre. Hver og en mottar også individuell behandling, og mottar IKYA-justeringer underveis.

 

I en gruppe kan du snakke om det som opptar og berører deg, og oppleve at dine egne tanker og følelser blir satt ord på, både av deg og andre. Opplevelsen av å kunne dele erfaringer med andre som forstår deg og har vært gjennom det samme er verdifullt i din egen bearbeidelse. Ofte er det jo slik at mange av oss ikke har så mange å dele med, eller at det er temaer vi ikke ønsker å dele med våre nærmeste.

IKYA Gruppeterapi™ gjør også at du lærer deg å bli mer aktiv i din dialog med verden. Du blir tryggere på deg selv som gjør at du kan møte verden med tydelighet og evne til å dele av deg selv.

 

I denne typen gruppeterapi oppstår det gjerne en sterk kjærlighet og empati, og deltakerne er flinke til å nære og støtte hverandre. Mange opplever at de får flere innsikter, og finner en bedre balanse i sitt samspill med verden.

bottom of page