top of page

IKYA KRYSTALLTERAPI

IKYA Massasje er en berøringsbehandling som bearbeider kroppen som din læringsarena. Kroppen er selve skjæringspunktet mellom ditt indre og ytre univers, og vil manifestere og speile dialogene du har i din livsprosess.

 

Hver enesta gang du opplever motstand eller fornektelse i deg selv, vil kroppen skape en blokkering. Alle manifestasjoner i kroppen kan sees på som et "nei", at livet har vist deg noe du misforstår eller fornekter. IKYA Massasje kobler de forskjellige delene sammen slik at det blir en bedre dialog.

 

Erkjennelsesprosessene vil da gå fortere og blokkeringene vil løse seg opp fortere. IKYA legger til rette for at kroppen samarbeider bedre og fungerer mer som et fintunet kommunikasjonsverktøy for klientens liv og utvikling. 

Behandlingen åpner bevisstheten og kroppen for å balansere blokkeringene. Du kan få assistanse til å åpne opp dialogen med dine "nei" og gradvis få innsikt som gjør at du kan gi slipp på din motstand. På den måten kan IKYA Massasje åpne opp for helbredelse og sirkulasjon på mange plan. og er derfor et svært aktivt og dyptarbeidende verktøy.

Hver manifestasjon av din motstand er et potensial for læring og realisering. IKYA Massasje løfter frem og bevisstgjør selv dype, undertrykte traumer og programmeringer. Det blir tilgjengelig for deg, slik at du kan gjøre bevegelsen helt ut i livet ditt og skape de endringe du trenger. Du vil kunne oppleve en øket livsmestring og glede i kropp og sinn.

 

Ved å frigjøre deg selv og kroppen din for gammel motstand vil du oppleve frihet, flyt, harmoni og livsglede. For som vi sier i IKYA: Kroppen er et tempel, men også en fornøyelsespark.

bottom of page