top of page

IKYA BODYWORK

iStock_000071998249_Medium_edited.jpg

IKYA Bodywork er en berøringsbehandling som bearbeider kroppen som din læringsarena. Kroppen er selve skjæringspunktet mellom ditt indre og ytre univers, og vil manifestere og speile dialogene du har i din livsprosess.

 

Hver enesta gang du opplever motstand eller fornektelse i deg selv, vil kroppen kunne skape en eller flere blokkeringer. Alle manifestasjoner i kroppen kan derfor sees på som et "nei", at livet har vist deg noe du misforstår eller fornekter. IKYA Bodywork kobler de forskjellige delene sammen slik at det kan bli en bedre dialog mellom de forskjellige delene.


Erkjennelsesprosessene vil da kunne gå fortere, og blokkeringene vil kunne løse seg opp fortere. IKYA legger til rette for at kroppen samarbeider bedre og fungerer mer som et fintunet kommunikasjons-verktøy for klientens liv og utvikling. 
 

Behandlingen bidrar til å åpne bevisstheten, og kroppen, for å balansere blokkeringene på egenhånd. Du kan få assistanse til å åpne opp dialogen med dine "nei", og gradvis få en styrket innsikt som gjør at du kan gi slipp mer på din motstand. På den måten kan IKYA Bodywork åpne opp for en større grad av sirkulasjon på mange plan, og er derfor et svært aktivt og dyptarbeidende verktøy.

Hver manifestasjon av din motstand er et potensial for læring og realisering. IKYA Bodywork løfter frem og bevisstgjør selv dype, undertrykte programmeringer. Det blir lettere tilgjengelig for deg, slik at du lettere kan gjøre bevegelsen helt ut i livet ditt, og skape de endringene du trenger og ønsker. Du vil kunne oppleve en øket livsmestring og glede i kropp og sinn.

 

Ved å frigjøre deg selv og kroppen din for gammel motstand vil du oppleve frihet, flyt, harmoni og livsglede. For som vi sier i IKYA: Kroppen er ikke bare et tempel, men også en fornøyelsespark!

Massage Therapy
bottom of page