top of page

IKYA ALIGNED SPACE CLEARING

IKYA Space clearing.jpg

IKYA Aligned Space Clearing er en metode for å balansere og justere hjemmet, kontoret og hagen din, og kan bringe inn en større opplevelse av balanse og harmoni i dine omgivelser.

 

Metoden tar utgangspunkt i at alle elementer og nivåer av liv kan fungere harmonisk sammen. Vi løser opp i blokkeringer og programmeringer som er til hinder for flyt, og legger til rette for hjemmet ditt støtter og underbygger din livsutfoldelse.

 

IKYA Aligned Space Clearing skaper et nøytralt og understøttende område som gir rom for alt som er der. Du vil kunne oppleve å få andre innsikter og erkjennelser i løpet av behandlingen, etter hvert som blokkeringene løsner og blir bearbeidet. Hjemmet ditt er på mange måter en tredimensjonal modell av dine og familiens prosesser, og gjennom en IKYA Aligned Space Clearing blir ofte mye tydeliggjort.

Alt vi tenker og føler, kringkaster vi. Et hjem vil være under konstant programmering fra dem som er der. Hjemmet vårt vil derfor over tid lett kunne fungere som et selvbekreftende speil, som forsterker våre forestillinger og gjøre at vi i større grad setter oss fast i gamle mønstre. Mange opplever at det er lettere å endre på tanker, emosjoner og handlingsmønstre etter en IKYA Space Clearing. Området blir nullstillt, og du vil bli speilet klarere.

 

Du vil lettere kunne fylle hjemmet ditt med tydelige intensjoner for hva du ønsker det skal være. De fleste opplever dette som en skikkelig vårrengjøring av energi og blokkeringer, og du vil kunne kjenne en friskhet og åpenhet i området.

 

IKYA Aligned Space Clearing passer for alle typer hjem, hager, kontorer, bygninger og områder.

IKYA SC.jpg
bottom of page