top of page
IKYA Vibrationel Healing

AKTIVITETER

Våre kunder er genuint opptatt av sin egen helse og livsutfoldelse, og for å legge til rette på best mulig måte introduserer vi her aktiviteter som understøtter og styrker mottakers indre og ytre arbeide.

 

Mellom IKYA-behandlingene er det viktig at mottaker jobber aktivt, både på sitt indre, og i sitt ytre liv. Å jobbe på denne måten krever innsats og kreativitet, og da er det nyttig med god støtte og innspill fra flere vinkler. Vår erfaring at dette gjør det enklere, er mer inspirerende og akselererer mottakers prosess.

RELEASING YOUR HEALER WITHIN
IKYA International Seminar – October 15–16 2016


You are a healer. Your natural state is healing. As essence you are nature itself in harmony with all there is. However our modern lifestyle actively degrades your health and creates imbalances disconnecting you from your true nature. Our culture teaches us everything about how to hurt ourselves each other and the planet but nothing about how to truly heal.

Most of us accumulate imbalances both physically emotionally mentally and spiritually faster than we are able to work them out and regain balance. We are causing damage to ourselves and our surroundings without even noticing. We end up lagging behind often experiencing that our lives take control over us instead of us being in control of our lives.

Isn’t it time you released your inner healer? You have the power within that can set you free from your own suffering and pain. You can live in healing and flow with love and compassion for all life. Let me show you how.

 


About the speaker:
IKYA is a spiritual teacher and healer. He offers a new and modern approach to spiritual work for today’s consciousness. His teachings can set you free from your old karma, patterns and submission, bringing you to wakefulness and spiritual empowerment.

 

DATE

October 15–16 2016

LOCATION

Media Center, Holmenkollen, Oslo - Norway

PRICE

The seminar cost 3400,- NOK, with lunch included

TIME

Doors open at 9 am. The Seminar starts at 10 am. Lunch with activities 1 – 2.30 pm. Seminar continues 2.30 – 5pm. Activities 5 – 6.30pm

WHO IS THE SEMINAR FOR?

This is for anyone who wants to learn more about health and healing

GOOD TO KNOW

If you want an adjustment from our IKYA practitioners, please bring cash

IKYA Klinikken - Gavekort
IKYA Grunnkurs™

 

Dette er et innføringskurs i prinsippene som ligger til grunn for IKYA som metode. IKYA er en medisinsk metode innen komplementær medisin hvor vi ser helse som en del av din totale livs-arena. Her på dette kurset tar vi for oss mange av de grunnleggende prinsippene som fungerer som selve grunnmuren i IKYA- metoden. Vi arbeider og underviser ut fra perspektivet at vi er sjel (Atma) og har kropp, og vi tar derfor utgangspunkt i de bakenforliggende årsakene. Vi forholder oss til ulike nivåer av eksistens, hvor ens nåværende liv og uttrykk inngår. Enkelt forklart introduserer vi deg her 

IKYA Klinikken - Aktiviteter
Silent Retreat


En gang i året arrangerer vi "Åpen dag" her på klinikken. Da er du hjertelig velkommen til å ta med deg venner og bekjente for en hyggelig opplevelse. Her kan du delta på forskjellige små foredrag om metode, fagområder, og vibrasjonelle verktøy. Du vil få noen effektive øvelser du kan bruke i hverdagen og du vil får en innføring i hvordan du kan lære deg å tune inn på vibrasjon.

 

Du er velkommen til å nyte en lett servering og få en "nullstilling" til kr. 250. Følg med i kalenderen, det vil som oftest arrangeres sen vår eller tidlig høst.

 

IKYA Klinikken - Drop-in
IKYA Group Therapy™

 

DROP-IN:

Noen dager kan det være en eller fler av utøverne har en time ledig. Da tilbyr vi drop-in på disse timene. Følg med på bloggen, der vil det bli lagt ut hvilke(n) dag(er) hvor det er ledige timer for drop-in. Drop-in kan komme på kort varsel, så følg med. 

 

For å sikre deg time på disse dagene kan du også ta direkte kontakt med utøver, eller booke deg inn online på forhånd. Utøverne svarer ikke på verken mail, telefon eller sms i arbeidstiden, så det anbefales at du booker deg inn på nett for å sikre deg en time på dagen.

IKYA Klinikken - Gavekort
GAVEKORT


Den største gaven man kan gi videre er kjærlighet. Å gi en gave med potensialer for ekspansjon og helbredelse er også en gave til individets sjel (Atma). En gave som understøtter mottakerens Atmatiske reise er også en gave til universet. En gave av ubetinget kjærlighet. Det er en fin gave for jul og bursdag, og ved andre gode anledninger hvor man vil dele og glede sine nære og kjære. Flott gave til de som trenger et løft i hverdagen. Kjøp ditt gavekort direkte hos en av terapeutene, Du finner de presentert i menyen under utøvere. Gavekoretet er gyldig i ett år og time bookes direkte med utøveren.

IKYA Klinikken - Aktiviteter
AKTIVITETER

 

ÅPEN DAG:
En gang i året arrangerer vi "Åpen dag" her på klinikken. Da er du hjertelig velkommen til å ta med deg venner og bekjente for en hyggelig opplevelse. Her kan du delta på forskjellige små foredrag om metode, fagområder, og vibrasjonelle verktøy. Du vil få noen effektive øvelser du kan bruke i hverdagen og du vil får en innføring i hvordan du kan lære deg å tune inn på vibrasjon.

 

Du er velkommen til å nyte en lett servering og få en "nullstilling" til kr. 250. Følg med i kalenderen, det vil som oftest arrangeres sen vår eller tidlig høst.

 

IKYA Klinikken - Drop-in
DROP-IN

 

DROP-IN:

Noen dager kan det være en eller fler av utøverne har en time ledig. Da tilbyr vi drop-in på disse timene. Følg med på bloggen, der vil det bli lagt ut hvilke(n) dag(er) hvor det er ledige timer for drop-in. Drop-in kan komme på kort varsel, så følg med. 

 

For å sikre deg time på disse dagene kan du også ta direkte kontakt med utøver, eller booke deg inn online på forhånd. Utøverne svarer ikke på verken mail, telefon eller sms i arbeidstiden, så det anbefales at du booker deg inn på nett for å sikre deg en time på dagen.

bottom of page