top of page

IKYA TERMINALTERAPI

IKYA Terminalterapi™ går ut på å legge tilrette i dødsprosesser, når en inkarnasjon skal avsluttes. Når vi jobber med teraminalterapi innenfor IKYA-metoden inkluderer vi også de pårørende, og legger til rette for en optimal helbredelse for alle de involverte, samt en god overgang for terminalpasienten.

 

Det er veldig variert når en velger å begynne å arbeide med terminalterapi. Noen velger å jobbe med terminalterapi over flere måneder, og kanskje år, mens andre først setter i gang på selve dødsleiet. Det er ingen regel, og dette er helt opp til klienten og de øvrige involverte. IKYA Terminalterapi™ er også effektivt å jobbe med etter at døden har inntruffet. 

Ved hjelp av terminalterapi kan vi legge til rette for en større grad av individuell og kollektiv helbredelse, og legge til rette for den videre reisen for både pårørende og avdøde. Terminalterapi kan også pågå en tid etter at døden har inntruffet, dette for å fortsette helbredelsesprosessene som utfolder seg i både den avdøde og de pårørende.

Med IKYA Terminalterapi™ kan vi assistere individet til å gjøre seg ferdig med en del prosesser, slik at man kan avslutte sykluser, slik at en ikke trenger å ta de opp i senere inkarnasjoner. Vi kan også assistere individet til å samle inn og integrere sine erfaringer og den informasjonen man har tilgang på. På den måten kan livet videre i de andre dimensjonene effektueres, og neste inkarnasjon som individ i denne formen, forberedes og optimaliseres.

 

IKYA Terminalterapi™ er et godt tilbud både for mennesker og dyr, og er også en god hjelp i alle typer sorg-prosesser.

Tilbake.

bottom of page