top of page
IKYA Vibrationel Healing

AKTIVITETER

Våre kunder er genuint opptatt av sin egen helse og livsutfoldelse, og for å legge til rette på best mulig måte introduserer vi her aktiviteter som understøtter og styrker mottakers indre og ytre arbeide.

 

Mellom IKYA-behandlingene er det viktig at mottaker jobber aktivt, både på sitt indre, og i sitt ytre liv. Å jobbe på denne måten krever innsats og kreativitet, og da er det nyttig med god støtte og innspill fra flere vinkler. Vår erfaring at dette gjør det enklere, er mer inspirerende og akselererer mottakers prosess.

IKYA Silent Retreat – November 11–13 2016
 

Life is love in expression. It fills every atom, every cell and every manifestation at all levels of creation. Living passionately means wanting to be present wanting to take part in the continuous unfoldment and growth in the here and now. It means being everything you are everything you CAN be and letting life flow through all you are without any restrictions.

 

Connect to the passion. IKYA has stated that life is in love with you. It's time to reciprocate and be in love with life. So how can you release your passion? How can you experience a love of burning intensity so powerful that it will dissolve whatever stands between you and truth? How can you fill every moment of your life with passion?

 

This silent retreat will be all about living passionately. You will be filled with inspiration and energy to go out into the world as a living light of passion. This retreat will transform you. It will be the most intense IKYA Silent Retreat so far. Don't miss it.

 

Satsangs with IKYA

Friday 18:00: Opening satsang and introduction to the Silent Retreat.

 

Sunday 17:00: Closing satsang: Living Passionately. Both satsangs will be open for questions from the participants.

DATE

November 11–13 2016

LOCATION

IKYA Klinikken

Karenslyst Allé 9b,

Oslo - Norway

PRICE

The retreat cost NOK 3400, with lunch included and dinner Sunday.

TIME

Doors open Friday at 5 pm. The Retreat starts at 6 pm. Retreat ends 8pm Sunday .

WHO IS THE SEMINAR FOR?

This is for anyone who wants to learn more about health and healing

GOOD TO KNOW

Bring a blanket and some snacks if hungry 8not crispy food)

BEHANDLING OVER SKYPE

 

En gang i året arrangerer vi "Åpen dag" her på klinikken. Da er du hjertelig velkommen til å ta med deg venner og bekjente for en hyggelig opplevelse. Her kan du delta på forskjellige små foredrag om metode, fagområder, og vibrasjonelle verktøy. Du vil få noen effektive øvelser du kan bruke i hverdagen og du vil får en innføring i hvordan du kan lære deg å tune inn på vibrasjon.

 

Du er velkommen til å nyte en lett servering og få en "nullstilling" til kr. 250. Følg med i kalenderen, det vil som oftest arrangeres sen vår eller tidlig høst.

IKYA Klinikken - Gavekort
IKYA Grunnkurs™

 

Dette er et innføringskurs i prinsippene som ligger til grunn for IKYA som metode. IKYA er en medisinsk metode innen komplementær medisin hvor vi ser helse som en del av din totale livs-arena. Her på dette kurset tar vi for oss mange av de grunnleggende prinsippene som fungerer som selve grunnmuren i IKYA- metoden. Vi arbeider og underviser ut fra perspektivet at vi er sjel (Atma) og har kropp, og vi tar derfor utgangspunkt i de bakenforliggende årsakene. Vi forholder oss til ulike nivåer av eksistens, hvor ens nåværende liv og uttrykk inngår. Enkelt forklart introduserer vi deg her 

IKYA Klinikken - Aktiviteter
IKYA Stille Retreat

 

Indre stillhet for indre undervisning

Indre undervisning og veiledning er noe vi har tilgang på hele tiden, det er bare vår manglende evne til å lytte som hindrer oss i å ta imot den assistansen vi får. Hverdagen vår er fylt med gjøremål og oppgaver, og vi mangler initiativ til å sette oss ned og lytte innover.

 

På stille retreat retter vi derfor all vår oppmerksomhet fra utsiden av oss, til det indre. Når du er på stille retreat befinner du deg i en langvarig meditativ tilstand, og holder hele din oppmerksomhet innover i deg selv – til

IKYA Klinikken - Drop-in
IKYA Gruppeterapi™

De fleste temaer i livet utspiller seg i samhandling med andre mennesker og verden omkring. Vi påvirkes i stor grad av alt som skjer rundt oss. Våre egne livsprosesser er deler av større, kollektive bevegelser, og vår opplevelse av hvem vi er og hvor vi skal formes av spenningsfeltet mellom det individuelle og det kollektive.

 

IKYA Gruppeterapi™ er en spennende måte å lære på. Som deltaker i en gruppe får du tilgang på flere innfallsvinkler og perspektiver i din egen prosess. Du er til stede både som enkeltperson og kollektivt individ. Gruppen vil 

IKYA Klinikken - Drop-in
DROP-IN

 

Noen dager kan det være en eller fler av utøverne har en time ledig. Da tilbyr vi drop-in på disse timene. Følg med på bloggen, der vil det bli lagt ut hvilke(n) dag(er) hvor det er ledige timer for drop-in. Drop-in kan komme på kort varsel, så følg med. 

 

For å sikre deg time på disse dagene kan du også ta direkte kontakt med utøver, eller booke deg inn online på forhånd. Utøverne svarer ikke på verken mail, telefon eller sms i arbeidstiden, så det anbefales at du booker deg inn på nett for å sikre deg en time på dagen.

IKYA Klinikken - Aktiviteter
IKYA Klinikken - Gavekort
IKYA AKUTTEN


Den største gaven man kan gi videre er kjærlighet.

IKYA Klinikken - Gavekort
GAVEKORT


Den største gaven man kan gi videre er kjærlighet. Å gi en gave med potensialer for ekspansjon og helbredelse er også en gave til individets sjel (Atma). En gave som understøtter mottakerens Atmatiske reise er også en gave til universet. En gave av ubetinget kjærlighet. Det er en fin gave for jul og bursdag, og ved andre gode anledninger hvor man vil dele og glede sine nære og kjære. Flott gave til de som trenger et løft i hverdagen. Kjøp ditt gavekort direkte hos en av terapeutene, Du finner de presentert i menyen under utøvere. Gavekoretet er gyldig i ett år og time bookes direkte med utøveren.

IKYA Klinikken - Aktiviteter
BUTIKK

 

En gang i året arrangerer vi "Åpen dag" her på klinikken.

IKYA Klinikken - Drop-in
FOREDRAG & WORKSHOPS

 

Noen dager kan det være en eller fler av utøverne har en time ledig.

bottom of page