top of page
IKYA Vibrationel Healing

WORKSHOPS

Våre kunder er genuint opptatt av sin egen helse og livsutfoldelse, og for å legge til rette på best mulig måte introduserer vi her aktiviteter som understøtter og styrker mottakers indre og ytre arbeide.

 

I den forbindelse ønsker vi å gi publikum mer innsikt og forståelse i de redskapene vi bruker når vi jobber med IKYA. På workshops får deltagerne litt undervisning i produktet, og så bruke tid på å teste ut og gjøre sine egne erfaringer. På disse aktivitetene lærer deltagerne å tune inn på energi og vibrasjon selv, stole mer på sin egen intuisjon, 

Gratis workshop med krystaller

Vi inviterer til workshop med krystaller. Her vil du lære litt om hvilken funksjon krystallene har i universet, hvordan de virker, og hvordan de kan brukes på en effektiv måte. Du vil lære å tune inn, og hvordan du kan bruke krystaller for både deg selv og hjemmet ditt. Krystaller er et veldig populært tema, og er et veldig spennende verktøy å jobbe med.

Tid:          Følg med på vår Facebook side

Sted:       På IKYA Klinikken

Pris:         Gratis

Kontakt: info@ikyaklinikken.no

Gratis workshop med vibrasjonsessenser

 

Vi inviterer til workshop med vibrasjonsessenser. Her vil du lære litt om hvilken funksjon essensene har, hvordan de virker og hvordan du kan bruke dem. Du vil lære å tune inn, og hvordan du kan bruke vibrasjonsessenser for både deg selv og hjemmet ditt. Vibrasjonsessenser er et grunnleggende verktøy vi bruker i IKYA-metoden, og interessen for essenser har vært eksplosiv de siste årene på verdensbasist. I dag er det veldig mange som har vibrasjonsessenser som en del av sitt hjemme-apotek, og som bruker essenser på daglig basis.

Tid:          Følg med på vår Facebook side

Sted:       På IKYA Klinikken

Pris:         Gratis

Kontakt: info@ikyaklinikken.no

Gratis minikurs i pendulering

 

Vi inviterer til kurs i pendulering. Pendulering er et nyttig verktøy når du skal sjekke ut optimale verktøy for å understøtte, balansere eller justere elementer og aspekter i deg selv. Pendulering er et nyttig supplement til intuisjonen, hvor disse to kan kombineres og brukes som verktøy i hverdagen.

Tid:          Følg med på vår Facebook side

Sted:       På IKYA Klinikken

Pris:         kr 350

Kontakt: info@ikyaklinikken.no

bottom of page