top of page

IKYA SATSANG SESSIONS

iStock_000069162573_Medium_edited.jpg

IKYA Satsang Sessions er personlig spirituell undervisning som berører alle nivåer av din eksistens, og som kan bidra til å sette deg i kontakt med de store linjene i livet ditt. Du kan få tilgang på høye innsikter og vil lettere kunne forstå hvordan du skal navigere og få det beste ut av deg selv og livet ditt. IKYA Satsang Sessions utføres kun av IKYAs grunnlegger, og er en unik mulighet til å få oppleve metoden rett fra kilden.

 

Undervisningen trenger dypt inn i din bevissthet. Vi ser på dine store inkarnasjonssykluser, din karmiske utarbeidelse, ditt evolusjonsnivå og går inn i alle dine eksistensnivåer og uttrykk.

 

I første time fokuserer vi som oftest på å gi en grunnleggende oversikt over et karmisk hovedtema, hvordan det utspiller seg i inkarnasjonen, syklusene og inkarnasjonene dette livet er en del av, og gjør at du vil kunne oppleve at brikker faller på plass. Du vil forstå mer av hvorfor inkarnasjonen din utspilles på bestemte måter, og hvordan du kan arbeide med sin spirituelle vekst på den mest fruktbare måten.

Derfra handler mye om hvordan du skal kunne oppnå målrettede resultater. For hver session overføres mer kompetanse, og din innsikt øker, både praktisk og spirituelt. Du får konkrete hjemmelekser hvor du skal øve deg og praktisere teknikker, tankesett og handlinger. Over tid vil du kunne oppleve at livet ditt åpner seg og at dine potensialer realiseres.

 

IKYA Satsang Sessions skiller seg fra ordinær IKYA behandling. Vi går dypere, og overføringen av informasjon er mer direkte. Formen er undervisning og samtale, men fra en høyere bevissthet. Det vil kunne aktivere din innerste essens i større grad, og gjøre at din plan for inkarnasjonen blir mer optimalisert.

 

IKYA Satsang Sessions gir deg mulighet til å forstå deg selv og din inkarnasjon fra et høyere perspektiv. Det er som å bli løftet opp i et utkikkstårn. Du vil se landskapet ditt tydeligere slik at du kan navigere på den måten du selv ønsker. IKYA Satsang Sessions vil kunne ha en dyp effekt på dine transformasjonsprosesser, og utløse en mer sann helbredelse på alle nivåer. Du vil kunne oppleve at din prosess akselererer.

 

Du kan ikke gjøre opptak under IKYA Satsang Sessions. Vi anbefaler at du tar med skrivesaker. Du vil få mye informasjon, og det er for mye å huske. Mange opplever IKYA Satsang Sessions som overveldende, og det kan være mange inntrykk og tanker som må bearbeides etterpå. Samtidig skaper det en klarhet og retning som mange uttrykker at de aldri har opplevd tidligere. Du kan oppleve at du blir løftet inn i en høyere bevissthet under en IKYA Satsang Session, og du vil kunne se ting klarere enn du gjør i ditt dagligliv. Dermed er det viktig å skrive ned. Vi anbefaler også at du umiddelbart etter timen setter deg ned og gjør ytterligere notater om dine tanker, følelser og innsikter.

Storm i solnedgang.jpg
Stille vann i solnedgang.jpg
Forberedelser

 

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har gått til IKYA behandling før du mottar en IKYA Satsang Session. Det gjør at du vil være bedre forberedt og du vil bedre kunne nyttegjøre deg av informasjonen og veiledningen.

 

IKYA Satsang Sessions kan kombineres med IKYA behandlingsformer. Hvor ofte du vil komme til IKYA Satsang Sessions er opp til deg. Noen kommer hver måned, og noen et par ganger i året.

 

Vi anbefaler at du skriver ned spørsmål i ukene og dagene før behandlingen, og gjennomgår dem dagen før, slik at du under timen får stilt de spørsmålene som er viktige for deg.

 

Vi anbefaler også at du mediterer daglig i perioden før og etter dine IKYA Satsang Sessions, slik at din bevissthet i størst mulig grad klarer å ta til seg og bearbeide informasjonen. Mange opplever at deres egen prosess intensiveres i ukene og dagene før de fysiske IKYA Satsang Sessions. Dette er vanlig, og er en del av prosessen. Vi anbefaler også at du er mer nøye med kostholdet. Spis renere mat, og gjennomfør gjerne en faste, (enten hvor du spiser lite og lett eller en drikkefaste) i tre dager før avtalen. Dette øker din mottakelighet. Jo mer du renser og åpner din bevissthet på forhånd, jo dypere kan vi gå under timen.

 

Fristen for både avbestilling og betaling for alle avtaler hos Master Practitioner IKYA er 7 dager før din avtalte time.

bottom of page