top of page

IKYA DOULA

Gravid par.jpg

En IKYA Doula™ tilbyr en utvidet doula-tjeneste som er helt unik i verdenssammenheng. En IKYA Doula jobber med å legge til rette for hele inkarnasjonsprosessen i et større bilde, hvor det gis mulighet til å arbeide med dyp helbredelse og vekst for hele familien.

 

Mange blivende foreldre ønsker i dag et mer bevisst og spirituelt forhold til svangerskapet. En IKYA Doula™ kan følge dere helt fra starten allerede før unnfangelsen, gjennom hele svangerskapet, fødsel og gjennom alle aldersfaser i livet. Dere får mulighet til å komme i dypere kontakt med både deres eget og barnets Atma (sjel), og vil kunne oppleve en dyp kommunikasjon som for mange er overraskende konkret og tydelig.

 

Å få et barn er naturens største mirakel. I alle kulturer i verden har det eksistert tradisjoner som ivaretar kvinner gjennom svangerskap og fødsel. De har vært ansvarlige for å bringe kvinnene inn i kvinnemysteriene, og være bærer av kunnskap om svangerskap som både fysisk og spirituell prosess. 

 IKYA Doula™ bygger på de gamle tradisjonene, men er tilpasset vår tid. Vi kombinerer spirituelle og holistiske funksjoner med moderne medisinsk fagkompetanse. En IKYA Doula™ har grundig kompetanse i å tilrettelegge for hele inkarnasjonsprosessen i et større bilde, hvor det gis mulighet til å arbeide med dypere vekst og helbredelsesprosesser for hele familien.

 

En IKYA Doula™ har en unik kompetanse i å kunne ivareta og veilede både kvinnen, partneren og hele familien trygt gjennom, både i fasen før unnfangelse, gjennom hele svangerskapet, fødsel og gjennom alle livsfaser. En IKYA Doula™ kan også være en kvalifisert støttespiller for jordmor og lege, og dermed utgjøre en ekstra trygghet for foreldrene. I alle faser anvendes ulike innfallsvinkler og tilnærming basert på IKYA metodikk, bla. IKYA oppbalansering, terapeutisk coaching/veiledning, terapeutisk berøring og massasje, og ernæringsveiledning. IKYA Doulaen vil alltid skreddersy denne assistansen og veiledningen ut fra behov. 

Mor_med_nyfødt_barn.jpg
Par på café.jpg

Før unnfangelsen

Det å forberede seg til unnfangelsen kan være en kjærlighetsfylt, spennende og en lærerik reise. En IKYA Doula™ vil arbeide med å legge til rette for å optimalisere hele denne prosessen. I denne fasen vil doulaen tilby behandlinger basert på IKYA metodikk med bla. å coache og veilede i pardynamikken, tilby øvelser som energetisk harmoniserer paret, forsterker den maskuline og feminine energien for økt polarisering

og fruktbarhet, jobbe med seksualitet og seksuelle blokkeringer, og gi ernæring og detox-veiledning.

 

Assistere paret i å bli mer samstemte og styrke båndene som par og team. 

I en relasjon vil mange av våre programmeringer og erfaringer fra oppveksten bli aktivert. I dette arbeidet vil doulaen arbeide med mønstrene og dynamikken som utspiller seg i parforholdet. Doulaen  vil bevisstgjøre og veilede paret i hvordan man sammen kan skape en arena for vekst og helbredelse.

En IKYA Doula™ assisterer også i hvordan man kan bli mer bevisst på ernæring, holdning, tanker og følelser, slik at man kan optimalisere kroppskjemien. Kroppen og tilstanden man er i, vil være med på å prege barnet og dets forutsetninger for inkarnasjonen. Alt vi tenker, føler og spiser preger oss både fysisk, hormonelt og dermed også emosjonelt. Ttraumer hos mannen, for eksempel, preger spermen, og effekten kan overføres i mange generasjoner fremover. Det viser seg at det ikke bare er traumer, men også ens generelle tilstand i livet er med og preger. Det å arbeide med kroppskjemien og ens egen tilstand, er derfor en vesentlig del av å optimalisere forholdene under unnfangelsen både for barnet og paret.

Under svangerskapet

I denne fasen vil en IKYA Doula™ arbeide med hele det landskapet inkarnasjonsprosessen foregår i, og vil i anvende IKYA metodikk med ulike verktøy for å assistere og legge til rette. På denne måten blir hele denne prosessen harmonisert. Foreldrene vil kunne oppleve en sterk kommunikasjon med barnet. Erfaringene våre er at foreldre opplever svangerskapet som et rom der de kommer i forbindelse med både barnet og en sterk kjærlighetskraft. Hele svangerskapet vil kunne oppleves som en spirituell reise fylt av kjærlighet og helbredelse.

 

IKYA doulaen vil assistere barnet og dets prosess, og assistere mor og far/partner i forhold til å kunne åpne seg og være mer aktivt deltakende under svangerskap og fødsel. Vi fokuserer på at alle har sin funksjon, uansett om det er mor, far, søsken eller andre. I parforholdet styrker vi bevisstgjøringen av begge –mor og far/partner – som likeverdige, og far/partner vil kunne oppleve en like sterk forbindelse med barnet som mor. IKYA Doulaen vil i dette arbeidet ha fokus på å forberede paret til fødselen og å veilede og bevisstgjøre i både mors- og farsrollen. Doulaen gjør foreldrene trygge på sin kompetanse, slik at de kan glede seg over hvert øyeblikk av svangerskapet og fødselen. 

BILDE Doula 9..jpg
BILDE Doula 8._edited.jpg

Under fødsel

I denne fasen skal doulaen støtte og legge til rette for selve fødselsprosessen, og bidra til at selve fødselsovergangen blir mykere. Det er en stor forskjell i vibrasjon fra der hvor man kommer fra og vibrasjonen her i det fysiske. IKYA Doulaen vil derfor skape et energirom i det fysiske som tilsvarer den vibrasjonen barnet kommer fra. Fordelen med å arbeide på denne måten, er at barnets bevissthet vil kunne holde seg mer åpent og ekspandert. Sjokket uteblir, og barnet vil oppleve en myk og kjærlighetsfull introduksjon til verden. Vi jobber med å optimalisere startpunktet for inkarnasjonen.

 

I den første fasen etter fødsel påvirkes hjernen basert på den bevisstheten barnet har, og dets møte og samhandling med det som er i omgivelsene. Når barnets bevissthet er mer åpen og ekspandert, vil hjernen etablere en åpnere og mer ekspandert virkelighet. Selve starten blir optimalisert, og barnet vil allerede fra starten av være mer i kontakt med sin indre essens, og ha en større intuitiv forståelse av hva det skal studere og hvordan det kan løse sine livsoppgaver.

Etter fødsel og gjennom alle faser til barnet når voksen alder
I denne fasen tilbyr IKYA Doulaen først og fremst veiledning, og bevisstgjør foreldrene i foreldrerollen, og hvordan de på best mulig måte kan assistere barnet. IKYA Doulaen kan i denne fasen også bevisstgjøre hele familien og bearbeide den karmiske læringsprosessen familien er i nå. Foreldrene kan få synliggjort mønstre og programmeringer de har med seg fra sin egen barndom, og skape et friere læringsrom for barnet. IKYA Doulaen vil kunne gi veiledning i hvordan man kan anvende familien som en arena for helbredelse og vekst.

 

Mange blivende foreldre ønsker i dag et mer bevisst og spirituelt forhold til svangerskapet. En IKYA Doula™ kan følge dere helt fra starten allerede før unnfangelsen, gjennom hele svangerskapet, fødselen og alle faser i livet. Dere får mulighet til å komme i dypere kontakt med både deres eget og barnets Atma (sjel), og vil kunne oppleve en dyp kommunikasjon som for mange er overraskende konkret og tydelig.

 

Mange barn som inkarnerer i dag har en høyere bevissthet, og er blant dem som skal bringe verden til neste nivå. Mange av dem som velger å benytte seg av en IKYA Doula™ er foreldre til barn av høyere bevissthet. Det å fødes inn i denne verden kan være sjokkartet, og de fleste barn vil preges av det. Den kollektive bevisstheten og fødselsprosessen vil programmere barnet i henhold til den kollektive karma, og vil kunne skape begrensninger. En IKYA Doula™ vil etablere et helt annet klima, og et rom for at barnet kan bevare sin bevissthet og egenart uten å bli preget av sjokk og kollektiv karma. Dermed vil barnet i større grad forbli åpent, og vil være forbundet med sin høyere bevissthet og funksjon. IKYA ser på dette som kanskje den viktigste delen av doulaens arbeid.

Familieterapi.jpg

IKYA Doula gjennom aldersfaser

Alle aldersfaser har sitt unike utviklings og modnings-potensial. 

I vår tid hvor vi har mange idealer på hvordan man skal være, så kan det være utfordrende å komme i kontakt med hva som er det naturlige utviklings og modningspotensial i de ulike aldersfasene. En IKYA Doula vil bevisstgjøre og legge til rette for å optimalisere den aldersfasen man befinner seg i til enhver tid.  

Hovedfokus

Vi legger til rette for hele inkarnasjonsprosessen, og sørger for at barnets introduksjon til verden blir så harmonisk og optimal som mulig. En inkarnasjon er en arena for studium, vekst, helbredelses- og realiseringsprosesser både for den som fødes, og for hele familien. En IKYA Doula™ er spesialutdannet i å arbeide med hele dette landskapet. IKYA Doualen arbeider med både barnet, foreldrene, familien og alle involverte. Doulaen er også i kommunikasjon med individer utenfor inkarnasjonen, som veileder og tilrettelegger.

bottom of page