top of page

MER OM IKYA METODEN

iStock-490368316.jpg

IKYA metodens grunnleggende prinsipp er at livet er ett. Alt vi består av; kropp, sinn, ånd, livets mange arenaer og manifestasjoner, er deler av én kontinuerlig sammenheng.

 

I den vestlige måten å tenke på deles alt opp i små biter. Man ser hver del som noe adskilt, uten sammenheng. Hva som skjer i kroppen har ingenting med det som skjer i livet ditt.

 

Fordi vår kultur ikke forholder seg til livets større sammenhenger, vil mennesker oftere støte på forvirring og opplevd mangel på innsikt. Livet kan oppleves som en serie meningsløse hendelser, der vi nærmest er som passasjerer i eget liv. Vi forstår ikke hvorfor noe inntreffer eller hvordan vår livsreise ser ut i et ekspandert perspektiv.

IKYA er en metode som gradvis bringer din bevissthet til en tilstand der du ser det store bildet, der du kan se at alt henger sammen.  Du vil lettere se sammenhenger, bevegelser og logikken i din totale livsutfoldelse. Metoden bidrar til at du kan løse opp misforståelsen av at livet består av seperate deler. Du vil derfor kunne erfare en større enhet.

 

Så lenge du ikke er i kontakt med det større perspektivet, så lenge du opplever deg som mange forskjellige deler, vil du kunne oppleve å være i en konstant konflikt der du forsøker å få de ulike brikkene til å passe sammen. Vi mennesker bruker i realiteten største delen av våre tanker, følelser og ressurser på å forholde oss til det stresset og de ubalansene som kommer fra denne indre konflikten. Når du legger puslespill vil det å vite hva bildet forestiller gjøre det mye lettere å finne ut hvor brikkene passer.  Du vil kunne gjenkjenne deler av bildet i hver enkelt brikke og bedre kunne forstå hvor du skal legge dem. Det er denne klarheten IKYA behandlingene gradvis vil bidra til at du kan utløse i deg selv.

I IKYA metoden fokuserer vi ikke på manifestasjoner og sykdomsuttrykk i seg selv. Vi ser dem som verdifulle speil for din oppvåkningsprosess. Nøkkelen til en større grad av selv-helbredelse ligger dermed i selve bevisstgjøringen, utforskningen av speilene og manifestasjonene.

iStock-897651236.jpg
Med IKYA metoden jobber vi ikke direkte med sykdom og symptomer, men kun med de bakenfor-liggende årsakene. 
iStock-681640432.jpg

IKYA er en metode som først og fremst henvender seg til deg som identifiserer deg med det å være i en oppvåkning, der du allerede er i kontakt med din indre essens. Jo mer du våkner, jo mer ser du behovet for å rydde i livet og skape rom for mer virkelighet og sannhet. De som tiltrekkes av IKYA, og som har glede av metoden, kjenner ofte at den indre virkeligheten har begynt å folde seg ut i ens ytre liv. I en slik prosess oppstår helt andre problemstillinger, en helt annen helbredelsesprosess. Man vil gå inn og arbeide med sine ulike eksistenser, sine sykluser, sine programmeringer og karma like naturlig som man jobber med sin fysiske helse.

En IKYA behandling gir deg mulighet til å berøre din totale eksistens som ett sammenhengende univers. Det blir enklere for deg å navigere i din prosess og åpne deg for innsikt og økt bevissthet.

bottom of page